Strona główna

Ks. Proboszcz – Stanisław Łopuszański

Telefon: 668–805–874

adres e-mail: parafia.duszniki@adres.pl