Caritas

Osoby chętne by dołączyć do programu pomocy żywnościowej dla najuboższych, prosimy o zgłoszenia. 
Osoba chętna musi udać się do GOPS z dowodami o dochodach wszystkich członków rodziny. Pracownice GOPS obliczą średnią dochodu na osobę i wypełnią skierowanie, które należy dostarczyć do parafii . Można przekazać ks. proboszczowi, paniom : Pustkowiak , Prokop, Kaminicznej.

Oddając papiery w parafii , prosimy pamiętać o pozostawienie telefonu kontaktowego.


Parafialny Zespół Caritas dysponuje higienicznymi ,,pieluchomajtkami” dla osób niepełnosprawnych, chorych-leżących. Uniwersalne dla kobiet i mężczyzn. Rozmiar jest widoczny na zdjęciu


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: caritas.duszniki@gmail.com