Rachunek bankowy

Parafia św. Marcina w Dusznikach:
nr konta 08 9072 0002 0006 3353 2000 0001
Bank Spółdzielczy Duszniki