Różańcowe inicjatywy modlitewne

Żywy różaniec działa w naszej parafii od wielu lat. W 1997 roku ks. Sergiusz Borszczow zwrócił się z prośbą do naszej drogiej parafianki pani Urszuli Bździel, aby została parafialną zelatorką Żywego Różańca.
12 września 1997 r. Pani Urszula poświęciła się miłości do Matki Bożej i gorliwie wypełnia powierzoną sobie 24 lata temu misję.
W naszej parafii gorliwie modli się : w Dusznikach 6 róż kobiet i 1 mężczyzn, a także 2 dziecięce, oraz kilka róż w Śliwnie.
Od lutego nasza parafia z inicjatywy pani Urszuli przy gorliwej aprobacie oraz udziale księdza proboszcza, dołączyła do Nieustającego Różańca.
Nieustający Różaniec to wielka inicjatywa modlitwy za Ojczyznę. Parafie przystępujące do tej wielkiej akcji modlitewnej otrzymują jedną dobę w miesiącu podczas której 48 osób o wyznaczonej stałej godzinie rozważają wyznaczoną część różańca. W ten sposób przez cały czas, ktoś w diecezji modli się za za naszą Ojczyznę. Datą nieustającego różańca w naszej parafii jest 10 każdego miesiąca.

Bezcenną inicjatywę zainicjował oficjalnie ks. proboszcz 25 marca w Dniu Zwiastowania Pańskiego , który to dzień jest zarazem Dniem Świętości życia. Po Mszy św. 30 osób zadeklarowało się przez dziewięć miesięcy modlić się za dziecko nienarodzone, którego życie jest zagrożone aborcją i złożyło przysięgę duchowej adopcji – modlitwy za dziecko i jego rodziców. Każda z osób ma obowiązek odmówić wskazaną modlitwę oraz dziesiątkę różańca.