Książki z ,,sercem”

23 stycznia gościliśmy panią Barbarę Zaborską- wieloletnią pedagog, katechetkę, doradczynię zawodową i pisarkę. Pani Barbara wraz z mężem Michałem, który służył podczas Mszy św. jako szafarz Najświętszego Sakramentu, przywiozła z sobą książki swojego autorstwa, w których dzieli się swoimi przemyśleniami, wiarą, doświadczeniem życiowym. Autorka po zakończeniu liturgii powiedziała kilka słów o sobie a także o książkach, które zaoferowała w szlachetnym celu, który wspiera. Parafianie po Mszach św. mogli nabyć książki pani Barbary: min. ,,Łódki Pana Boga”, ,,Wypłyń na głębię”. 20 % funduszy uzyskanych ze sprzedaży książek, autorka przeznacza na pomoc w leczeniu 2 – letniego Oskara, którego rodzice zbierają fundusze na pokrycie kosztów poważnej operacji wady serca u chłopca. Parafianie jak zawsze okazali wiele serca i hojności.