Aktualności

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia-najradośniejsze święto Matki Bożej, radość z Jej wielkiej chwały w niebie. Tradycyjnie, kobiety przygotowały bukiety z ziół i kwiatów zebranych z pól i ogrodów aby je poświęcić. Tegoroczne święto Wniebowzięcia miało szczególny charakter, ponieważ w całej Polsce świętowano 100 lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej na bolszewizmem. Podczas liturgii., dziękując aa wielką Viktorię sprzed lat, prosiliśmy Pana Boga o opiekę nad naszą Ojczyzną.

Podczas Mszy św. o g. 10.30, modlono się z podziękowaniem Bogu i Matce Najświętszej za opiekę i Jej obecność przez 105 lat w figurze kapliczki rodzinnej w Śliwnie, z prośbą o dalsze łaski i wypełnienie się wszelkiego dobra w życiu dzieci, wnuków i prawnuków Marii i Franciszka Jaroszyków oraz rodziny Rajewiczów. Kapliczka przy domu państwa Jaroszyków ma wieloletnią tradycję, od ponad stu lat w październiku oraz maju członkowie rodziny prowadzą nabożeństwo różańcowe oraz majowe dla mieszkańców Śliwna.

Po Mszach św., członkinie parafialnej grupy Caritas zbierały pieniądze na pomoc mieszkańcom Bejrutu w Libanie. W porcie w Bejrucie doszło do eksplozji 4 sierpnia . Eksplodowała składowana w magazynie portowym saletra amonowa skonfiskowana w 2014 roku z zatrzymanego w porcie statku. W wyniku eksplozji zniszczony został port i wiele budynków w mieście. Zginęło co najmniej 220 osób, ponad 6000 odniosło obrażenia, 110 jest zaginionych . Caritas Polska ogłosiła na 15 sierpnia zbiórkę w całej Polsce by pomóc ofiarom wybuchu. Podczas zbiórki zebrano 722 zł.

36 Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W tym roku z przyczyn związanych z ograniczeniami epidemicznymi , Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę miała wyjątkową formę. By nie przerwać tradycji pielgrzymowania, organizatorzy postanowili, że na Jasną Górę udadzą się tylko przedstawiciele chętnych by udać się do Częstochowy.

3 sierpnia ok. g. 19.00 przybyło do nas 9 szczecińskich pielgrzymów . Wśród nich ks. dyrektor Karol Łabenda. By zachować zasady nie kontaktowania się z ludźmi, pątnicy nocowali na plebanii. O g. 21.00 odprawili Apel Jasnogórski w naszym kościele, który był transmitowany na facebooku pielgrzymki.

Wtorek 4 sierpnia rozpoczęli Mszą św. , by tradycyjnie o g. 9.00 wyruszyć w dalszą drogę.

Błogosławieństwo pojazdów

Tradycyjnie w tygodniu , w którym przypada wspomnienie liturgiczne św. Krzysztofa, w niedzielę odbywa się błogosławieństwo pojazdów. W tym roku była to niedziela 26 lipca. Po Mszy św. ks. proboszcz udał się na parking przykościelny by poświęcić pojazdy oraz pobłogosławić kierowców. Podczas błogosławieństwa kierowcy złożyli ofiarę , której celem było wsparcie Fundacji MIVA Polska. Dzięki działalności fundacji zostają zakupione pojazdy dla misjonarzy pracujących na całym świecie, by mogli docierać z posługą i pomocą do swoich podopiecznych. W tym roku zebrano w naszej parafii 760 zł. Każdy z ofiarodawców otrzymał różaniec samochodowy ze św. Krzysztofem.

Remonty, odnowienia….

Nasz przepiękny kościół jest wspaniałym zabytkiem i dziełem sztuki. Każdy z nas widzi, jak cudowny mamy ołtarz główny, jeden z najpiękniejszych jakie się znajdują w okolicznych kościołach, jeśli nie najpiękniejszy. Ale w naszej pięknej świątyni są także elementy wyposażenia, które wymagają odnowień i remontów.

W maju mogliśmy podziwiać naszą barokową monstrancję, która została poddana odnowieniu oraz naprawie uszkodzonych elementów. Monstrancja została oczyszczona oraz umocowano tzw. melchizedek czyli element podtrzymujący Hostię. Dla monstrancji wykonano także futerał . Tą misterna pracę wykonano w pracowni złotniczej pana Krzysztofa Buszkiewicza z Kórnika. Pan Krzysztof wykonał także pozłocenie kielichów i puszek na hostie. Do odnowienia oddano także drugą, współczesną monstrancję- w kształcie słońca, ofiarowaną po ostatniej kradzieży w kościele i rabunku małej zabytkowej monstrancji. Także dla niej zostanie wykonany futerał.

W marcu , w bocznej nawie tzw. małym kościele wymontowano pierwszy witraż, który w pracowni ,,Witroart” pana Piotra Janka, został uszczelniony, uzupełniono ołowiane spoiwo szkła, oczyszczono, oraz założono ochronną szybę zewnętrzną. Odnowiony ponad czterdziestoletni witraż ( witraże powstały staraniem ks. Włodzimierza Handke w latach siedemdziesiątych), powrócił na miejsce w maju, zarazem wymontowano następny by poddać go renowacji.

W okresie zimowym zamontowano także nowe ogrzewanie w formie płyt umocowanych pod ławkami.

Przed uroczystością Bożego Ciała, pan Paweł Szulc z pracownikami swojej firmy zamontował nagłośnienie na zewnątrz kościoła, dzięki czemu nabożeństwa celebrowane na zewnątrz będą dobrze słyszane przez uczestników liturgii.

Święto Matki Bożej Szkaplerznej.

16 lipca to święto Matki Bożej Szkaplerznej.

Podczas Mszy św. o g.18.00 ks. proboszcz przybliżył historię szkaplerza karmelitańskiego, praktyki członków Bractwa oraz przywileje obiecane przez Matkę Bożą św. Szymonowi Stock’owi, któremu w XII w. wręczyła pierwszy szkaplerz.

Po Mszy św., 17 parafian przyjęło uroczyście z rąk ks. proboszcza poświęcony szkaplerz. W liturgii uczestniczyły także trzy panie, które już do Bractwa Szkaplerznego należą od kilku lat.

Pielgrzymka dzieci komunijnych

16 lipca część dzieci , które niecały miesiąc temu przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii, wraz z rodzicami lub opiekunami pod opieką księdza proboszcza udały się na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Po przybyciu na miejsce i powitaniu z Matką Bożą, pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez księdza proboszcza Stanisława Łopuszańskiego oraz gospodarzy Sanktuarium.

Duszniczanie zapoznali się także z historią pięknego wizerunku Matki Bożej.

Po posileniu się podczas obiadu pątnicy modlili się rozważając Drogę Krzyżową.

Po odpoczynku i zakupie pamiątek o g. 15.00 ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na koniec dzieci wraz z opiekunami pokłoniły się Matce Bożej powierzając Jej wszystkie sprawy i wyruszyły do domu.

Uroczystość I Komunii św. dzieci

Rok 2020 to dziwny rok, jak napisałby Henryk Sienkiewicz. Przyzwyczajeni do wieloletnich tradycji, w bieżącym roku z wielu z nich musimy rezygnować lub zmieniać ich przebieg.

Epidemia Covid-19 zwalnia, ale jeszcze nam nie odpuściła, pokrzyżowała także szyki w przygotowaniu uroczystości I Komunii św. dzieci.

Z aprobatą rodziców dzieci przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w dwóch grupach. W pierwszej grupie dziesięcioro dzieci przyjęło Pana Jezusa po raz pierwszy 27 czerwca , w sobotę, podczas uroczystej Mszy św. o g. 11.00.

Pozostałe dzieci : dwadzieścioro dziewięcioro przystąpiło po raz pierwszy do Stołu Pańskiego w niedzielę 28 czerwca na Mszy św. o g.10.30.

Dzieci podczas katechez w szkole, a w czasie epidemii przez zdalne nauczanie przez Internet, przygotowały do sakramentu pokuty i Eucharystii panie: Agnieszka Pustkowiak, katechetka w szkole w Dusznikach, oraz Janina Marciniak przygotowała troje dzieci ze Śliwna uczące się w szkole podstawowej w Michorzewie .

Pielgrzymka ministrantów

Wszystko postawić na Maryję – pod takim hasłem, w sobotę 13 czerwca, odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do sanktuarium Matki Bożej Literackiej w Buku, w której uczestniczyli także przedstawiciele z naszej parafii
W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele wspólnot ministranckich z terenu całej Archidiecezji Poznańskiej. Gospodarz pielgrzymki ks. prał. Andrzej Szczepaniak, proboszcz bukowski, zapoznał zgromadzonych z historią obrazu Matki Bożej Literackiej. Wizerunek Maryi koronowany uroczyście w 2017 roku, przez abp Stanisława Gądeckiego, słynie dziś szczególnie łaskami poczęć dzieci przez małżonków zmagającymi się przed dłuższy czas z bezdzietnością.
Dla zgromadzonych w Buku ministrantów pielgrzymka była okazją do poznania i pogłębienia swojej pobożności maryjnej. W homilii bp. Szymon Stułkowski, nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej zwrócił uwagę ministrantów, że Maryja trzymała wówczas „rękę na pulsie”. Podobne zadanie mają ministranci posługujący w liturgii, szczególnie ceremoniarze. Swoim zaangażowaniem i spełnianymi funkcjami pomagają wiernym w skupieniu. Chociaż pokusa aktywizmu, w trakcie liturgii zagraża szczególnie ministrantom, mogą z niej uczynić osobistą modlitwę. Przykład Maryi, kilkunastoletniej dziewczyny, wybranej przez Boga na Matkę Zbawiciela, pokazuje ponadto młodym, że mają ważną misję do wypełnienia. Są przecież, jak uczy papież Franciszek, teraźniejszością Kościoła.
Bp Stułkowski podziękował ministrantom, że pomimo przeciwności i wizerunkowi Kościoła prezentowanego przez media, trwają i aktywnie włączają się w życie parafialne. Liturgię Mszy św. zakończyła procesja eucharystyczna, która połączyła się z obchodem tradycyjnej oktawy Bożego Ciała.
Po posiłku uczestnicy wysłuchali świadectw alumnów roku propedeutycznego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Spotkanie z klerykami oraz kapelanem ośrodka akademickiego „Sołek”, nad którym opiekę duchową sprawuje Opus Dei, zachęciło szczególnie starszych ministrantów do refleksji nad swoim powołaniem i sposobem jego realizacji. Na zakończenie przedstawiciel Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zawierzył ministrantów Matce Bożej Literackiej.
Pielgrzymkę przygotowało Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, które prowadzi ks. Adam Pieckenhagen. Zaangażowanie ministrantów, szczególnie animatorów i ceremoniarzy miało swój wyraz w liturgii przeżywanej w dużym skupieniu przez zgromadzonych w Buku prawie 100 ministrantów.
Tekst zaczerpnięty ze strony Archidiecezji Poznańskiej:

http://archpoznan.pl/pl/ministranci-pielgrzymowali-do-buku

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

11 czerwca przypadło jedno z najpiękniejszych naszych świąt “Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”. Jak większość uroczystości w tym roku niestety ograniczenia epidemiczne, choć w znacznej mierze już poluzowane, wpłynęły także i na tą uroczystość.
Główne obrzędy rozpoczęły się o godz. 10.00 procesją do czterech ołtarzy przygotowanych na terenie przykościelnym. Tradycyjne ołtarze przygotowywali mieszkańcy Śliwna, Zakrzewka, Wymysłowa oraz rodzice młodzieży bierzmowanej w tym roku. Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odbyła się uroczysta Msza św.
11 czerwca przypadło jedno z najpiękniejszych naszych świąt ,,Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”. Jak większość uroczystości w tym roku niestety ograniczenia epidemiczne, choć w znacznej mierze już poluzowane, wpłynęły także i na tą uroczystość.
Główne obrzędy rozpoczęły się o godz. 10.00 procesją do czterech ołtarzy przygotowanych na terenie przykościelnym. Tradycyjne ołtarze przygotowywali mieszkańcy Śliwna, Zakrzewka, Wymysłowa oraz rodzice młodzieży bierzmowanej w tym roku. Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odbyła się uroczysta Msza św.

Epidemia głodu

W czasie gdy każdy z nas chronił siebie i swoją rodzinę przed zakażeniem wirusem covid-1, nasi drodzy parafianie pomyśleli także o tych naszych braciach i siostrach, którzy żyją w krajach misyjnych w skrajnym ubóstwie. Im także zagroziła epidemia, ale i niemożliwość zadbania o higienę by móc ustrzec się przed zakażeniem. Niestety w Afryce dobrej opieki medycznej często brakuje. Niejednokrotnie, jedynym miejscem gdzie można ratować życie i zdrowie są skromne placówki medyczne prowadzone przez misjonarzy. Skutkiem światowej epidemii realne stało się także zagrożenie głodem , ponieważ ograniczono transport międzynarodowy, więc pomoc humanitarna ma ograniczony, często uniemożliwiony dostęp do potrzebujących.
W tym trudnym czasie na wysokości zadania stanęli polscy misjonarze, którzy nie opuścili swoich podopiecznych. Co więcej zwrócili się o pomoc do wiernych w Polsce . W związku z tym Fundacja Redemptoriss Missio zaapelowała o pomoc organizując zbiórkę środków finansowych pod hasłem ,, Epidemia głodu. Nasi parafianie mogli wspomóc akcję składając ofiarę w niedzielę 24 maja. W sumie zebraliśmy 1073 zł. W ty samym tygodniu przekazaliśmy drogą pocztową opatrunki , które parafianie ofiarowali dla tejże Fundacji podczas naszej akcji wielkopostnej ,,Opatrujemy rany Chrystusa”. Niestety akcja została przerwana przez kwarantannę epidemiczną, mimo to Fundacja Redemptoris Missio otrzymała od nas spory karton wypełniony opatrunkami.
Za pomoc, otwarte serca i ofiarność, wszystkim parafinom, ofiarodawcom, serdeczne Bóg zapłać!