Aktualności

Adwent 2023

Nowy rok liturgiczny zaczęliśmy pod hasłem ,,Uczestniczę w e wspólnocie Kościoła”.
Tradycyjnie podczas rorat grupa dzieci pięknie przygotowywała się do Bożego Narodzenia zapoznając się z życiem św. Franciszka  z Asyżu, gromadząc album  pod hasłem ,,Franciszkowy plac budowy”. Projekt przygotowany przez redakcję miesięcznika ,,Mały Gość Niedzielny” nawiązywał do 800 rocznicy zorganizowania przez Biedaczynę z  Asyżu, w Greccio pierwszej stajenki betlejemskiej .
Nie zabrakło także adwentowych dzieł charytatywnych: członkinie Parafialnego Koła Caritas sprzedawały świece wigilijne oraz opłatki, a dzięki życzliwości ks. proboszcza dzieci ze szkolnego wolontariatu sprzedawały sianko wigilijne by pomóc Centrum Dobrego Samarytanina w Tanzanii prowadzonemu przez polskich misjonarzy.

Spotkanie ze św. Szarbelem Makhlouf 

W trzecią niedzielę adwentu 17 XII odwiedził nas ks. dr Stanisław Walewicz pochodzący z niedalekiego Ceradza Kościelnego. Ks. Stanisław pracuje aktualnie w parafii p.w. św. Łukasza w Poznaniu.
Nasz dostojny gość przyjechał do nas aby podzielić się głębokimi przeżyciami związanymi ze św. Szarbelem Makhlouf, mnichem z Libanu, którego kult bardzo rozszerzył się współcześnie na cały świat. Ks. Walewicz zapoznał nas z życiem świętego oraz namaścił chętnych błogosławionym olejem przywiezionym klasztoru w  Annaya w Libanie gdzie żył św. Szarbel i gdzie znajduje się jego grób.

Pomagamy misjom 2023

,,Misje są sercem Kościoła”. Pod tym hasłem przeżywaliśmy w tym roku Tydzień Misyjny. 22 października w Niedzielę Misyjną nie tylko w słowie pamiętaliśmy o tej ważnej sferze życia Kościoła, podczas homilii wygłoszonych przez księdza proboszcza do wiernych  dorosłych oraz dzieci. Po przedpołudniowych Mszach św. wolontariusze ze Szkoły Podstawowej prowadzili straganik różańcowy. Parafianie mogli zakupić różańce misyjne oraz etui różańcowe. Wierni okazali wielką hojność i otwarte serca na ubóstwo w misyjnych krajach. Dzieci sprzedały wszystkie różańce, mogąc zapłacić koszty w hurtowni oraz wysłać 900 zł. na konto Centrum Dobrego Samarytanina w Bukanga w Tanzanii. Jest to dom dziecka prowadzony przez polską misjonarkę s. Rut Ciesielską. Dziękujemy wszystkim osobom o dobrych sercach, którzy zakupili różańce o złożyli dodatkową ofiarę  by zasponsorować opłacenie kosztów zakupu w hurtowni. Serdeczne Bóg zapłać !!!
5 listopada odwiedził nas o. Paweł OMI, misjonarz, który po Mszach świętych rozprowadzał kalendarze misyjne. O. Paweł, który jest misjonarzem w krajach północy opowiedział o swojej niezwykłej pracy.
Jak zawsze nasi parafianie otworzyli swoje serca kupując kalendarze na nowy rok.