Pożegnanie ks. Sergiusza

25 sierpnia, w niedzielę , podczas Mszy św. o g. 10.30, parafianie uroczyście podziękowali ks. proboszczowi Sergiuszowi, który z dniem 1 września odchodzi na emeryturę, za 22 letnią posługę w parafii.

Na Mszę św. przybyło bardzo wielu parafian by wyrazić swoją wdzięczność i szacunek księdzu. Liturgię uświetnił swoim śpiewem zespół Koła Gospodyń Wiejskich ,,Duszniczanka”. Podczas homilii, ksiądz proboszcz wspominał 22 lata pracy i wysiłku na niwie duchowej i gospodarczej dusznickiej parafii. Podziękował także osobom , które współpracowały z księdzem i służyły pomocą. Po zakończeniu homilii , parafianie swój szacunek i wdzięczność wyrazili spontanicznymi, gromkimi brawami.