Koncert zespołu ,,Misericordia”

26 stycznia, liturgię Mszy św. o g. 10.30, uświetnił przepiękną muzyką i śpiewem zespół Wspólnoty Miłosierdzia ,,Misericordia” z Buku.
Po Mszy św. wysłuchaliśmy także koncertu kolęd oraz współczesnych pieśni bożonarodzeniowych we wspaniałej interpretacji bukowskich muzyków.
Zespół zachwycił uczestników liturgii pięknem wykonanych utworów, profesjonalnym ich opracowaniem oraz radością uwielbiającą Boga, którą emanowali muzycy podczas wykonywania pieśni.

Orszak Trzech Króli 2020

http://duszniki.orszak.org

Kolorowy i radosny Orszak Trzech Króli w Dusznikach rozpoczął się o g. 14.00 na placu przed Centrum Animacji Kultury. Ks. proboszcz Stanisław Łopuszański powitał licznie przybyłych parafian, następnie odczytał Ewangelię według św. Mateusza opowiadającą o pokłonie Mędrców ze Wschodu. Po tej uroczystej chwili pan Marek Liszkowski – Król Herod z Synem Patrykiem-dworzaninem odegrali scenę spotkania z trzema Królami, którzy pytali o miejsce narodzenia Mesjasza. W rolę Królów wcielili się panowie: Gracjan Drzewiczewski, Krzysztof Rajewicz i Łukasz Szofer. W otoczeniu dzieci i młodzieży tworzących dwór królewski niosących dary i orszakowe sztandary , pod przewodem betlejemskiej gwiazdy i aniołów, Mędrcy-Królowie ruszyli do Betlejem. W drodze do stajenki – naszego pięknego kościoła , śpiewaliśmy kolędy pod przewodnictwem księdza proboszcza. Podczas pokłonu Trzech Króli, pięknie akompaniował nam pan organista pan Tomasz Połeć. Nie zabrakło także wspaniałego koncertu, przygotowanego przez państwa Annę i Radosława Rusinków, z którymi współpracowali panowie Kacper Drzewiczewski i Jacek Sawiński . Ten nowopowstały kwartet stworzył przepiękną , nastrojową interpretację kolęd i pastorałek. Koniecznie należy wspomnieć o Świętej Rodzinie, którą odegrali państwo Sylwia i Artur Waltrowscy z Mały Frankiem. Starsza córeczka Klara towarzyszyła rodzince w roli figlarnego aniołka. Tradycyjnie zakończeniem Orszaku było ognisko i kiełbaski

Nasz Orszak Trzech Króli mógł się odbyć dzięki pomocy i ofiarności wielu osób.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla:

• Pana Wójta Romana Bogusia za pomoc w organizacji Orszaku i objęcie patronatu

• Pani dyrektor Centrum Animacji Kultury za użyczenie sprzętu nagłaśniającego i pracownikom za obsługę sprzętu

• Niezawodnym strażakom z OSP Duszniki i OSP Śliwno oraz policjantom za zapewnienie nam bezpieczeństwa

• Rodzinie państwa Waltrowskich pani Sylwii, panu Arturowi oraz Franciszkowi i Klarze – naszej Świętej Rodzinie

• Trzem Królom panom : Gracjanowi Drzewiczewskiemu, Krzysztofowi Rajewiczowi oraz Łukaszowi Szoferowi

• Panu Markowi i Patrykowi Liszkowskim odgrywającym rolę Heroda i dworzanina

• Dzieciom i młodzieży za pomoc w tworzeniu królewskich orszaków oraz ich wspaniałym rodzicom

• Pani Katarzynie i dziewczętom ze Szkoły Podstawowej za pomoc w rozprowadzaniu śpiewników i koron

• Pani Marii Pustkowiak za wykonanie i ciągłe udoskonalanie , ozdabianie kostiumów oraz fotografowanie

• Pani Joannie Schwarz za prowadzenie naszej strony w oficjalnej stronie internetowej Orszaku

• Panu Tomkowi –organiście za przybycie i akompaniament

• OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA CUDOWNYCH MUZYKÓW państwa Anny i Radosława Rusinków, panów Kacpra Drzewiczewskiego i Jacka Sawińskiego za przygotowanie przepięknego koncertu kolęd !!!

• Firmie pani Staśkiewicz za przygotowanie ogniska

• I wszystkim za przybycie!!!

Wszyscy okazali ogromną życzliwość , wiele dobrych chęci i poświęcenie w przygotowaniu Orszaku Trzech Króli 2020 w Dusznikach.

Niech Pan Jezus błogosławi na cały rok !!!