Nabożeństwo wynagradzające

W całym kraju szerzą się protesty związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z Konstytucją RP ustawę o aborcji z powodu uszkodzenia płodu. Podczas protestów w całej Polsce dochodziło do wtargnięć protestujących na Msze św., profanacji świątyń i pomników np. św. Jana Pawła II, ataków na kapłanów, oraz skandowanie obscenicznych haseł. Odpowiedzią na te zdarzenia stały się akcje obrony świątyń organizowane w całym kraju przez mężczyzn ze wspólnot katolickich , klubów kibiców sportowych oraz organizacji narodowych.
30 września podobny protest zorganizowano w Dusznikach. W odpowiedzi na to zdarzenie w trosce o osoby w nim uczestniczące wierni poprosili o wspólną modlitwę wynagradzającą Bogu za bluźnierstwa. O g. 20.00 grupa wiernych zgromadziła się w kościele by rozważyć stacje Drogi Krzyżowej prowadzonej przez ks. proboszcza, następnie parafianie wraz z kapłanem czuwali w adoracji przed Najświętszym Sakramentem.