Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2021

11 czerwca, po zakończenie oktawy Bożego Ciała, świętowaliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. By uczcić to święto, po Mszy świętej parafianie uczestniczyli w procesji eucharystycznej wokół kościoła.
W całej Polsce odnowiony został Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten odnowiony został w stulecie poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa u progu niepodległości w 1921 r. Uroczyste poświęcenie całego narodu i Ojczyzny Sercu Bożemu miało miejsce 3 czerwca 1921 r. na Małym Rynku w Krakowie. Było związane z konsekracją świątyni dedykowanej Najświętszemu Sercu Jezusowemu (przy ul. Kopernika w Krakowie).
W setną rocznicę tego wydarzenia przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki przy udziale Episkopatu odnowił ten historyczny Akt w Krakowie w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, która powstała jako wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Akt poświęcenia odnowił także ksiądz proboszcz przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa .

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej-2021

3 czerwca uroczyście celebrowaliśmy radość z obecności naszego Zbawiciela w Eucharystii. Naszą radość powiększyła obecność naszego drogiego krajana ojca Izydora Schmitchena OFM, który towarzyszył nam przez kilka dni oktawy służąc wygłaszaniem Słowa Bożego oraz posługą w konfesjonale.
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbyła się procesja do czterech ołtarzy – tradycyjnie przygotowanych przy domach Państwa: Woźnego, Horemskich, Paszków oraz przy kościele.
Zakończenie oktawy Bożego Ciała po raz pierwszy odbyło się w Zakrzewku. Mieszkańcy przygotowali przy figurze św. Wawrzyńca ołtarz, przy którym ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę. Na zakończenie uroczystości dookoła wioski przeszła procesja eucharystyczna.