Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej-2021

3 czerwca uroczyście celebrowaliśmy radość z obecności naszego Zbawiciela w Eucharystii. Naszą radość powiększyła obecność naszego drogiego krajana ojca Izydora Schmitchena OFM, który towarzyszył nam przez kilka dni oktawy służąc wygłaszaniem Słowa Bożego oraz posługą w konfesjonale.
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbyła się procesja do czterech ołtarzy – tradycyjnie przygotowanych przy domach Państwa: Woźnego, Horemskich, Paszków oraz przy kościele.
Zakończenie oktawy Bożego Ciała po raz pierwszy odbyło się w Zakrzewku. Mieszkańcy przygotowali przy figurze św. Wawrzyńca ołtarz, przy którym ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę. Na zakończenie uroczystości dookoła wioski przeszła procesja eucharystyczna.