Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W tą jedną z największych uroczystości miały miejsce ważne wydarzenia dla Kościoła . Ojciec Święty zawierzył w Watykanie Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak życzyła sobie Matka Boża 105 lat temu w Fatimie. W łączności z papieżem Aktu zawierzenia dokonali biskupi na całym świecie oraz kapłani w swoich parafiach. Podczas Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem, ks. proboszcz również dokonał Aktu Zawierzenia wraz z parafianami. Aby przeżyć głębiej te wyjątkowe chwile oraz wyprosić łaskę pokoju na Ukrainie i w świecie, na wezwanie Fundacji Solo Dios Basta, która otrzymała błogosławieństwo Kościoła dla swojej inicjatywy, dołączyliśmy do wielkiej modlitwy ,,Adoracja bez granic”. Przez 24 godziny od momentu Aktu zawierzenia do g. 17.00 w sobotę 26 marca trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Grupa parafian w ciągu kilku godzin wpisała się na listę adoracyjną by zapewnić swoją obecność przy Panu Jezusie. Poza dyżurnymi, wiele osób dołączyło się do modlitwy także wciągu nocy.
Ta wyjątkowa noc była także, czasem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która odbywa się w całej Polsce na wielu trasach. Ks. proboszcz oraz grupa ok. 20 parafian także wzięła udział w tej ekstremalnej modlitwie idąc z bukowskiego kościoła.
Po Mszy św. 25 osób podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego, składając przyrzeczenie dziewięcio- -miesięcznej modlitwy za dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone ze strony rodziców.