XXXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

10 lipca tysiące wiernych zawiązanych z Rodziną Radia Maryja pielgrzymowało na doroczną pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Z Maryją posłani w pokoju”.
Późną nocą grupa dusznickich parafian z ks. proboszczem wyruszyła autokarem na to już XXXI spotkanie w domu Królowej Polski. Pielgrzymi pokłonili się Matce Najświętszej w kaplicy cudownego obrazu, oraz wzięli udział we Mszy św. na wałach sanktuarium. Homilię wygłosił abp przemyski Adam Szal. Do zgromadzonych przemówił także prezydent RP Andrzej Duda.
Specjalne pozdrowienie skierował do wiernych papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański. Penitencjaria Apostolska udzieliła też pielgrzymom specjalnego daru odpustu.