Adwent 2023

Nowy rok liturgiczny zaczęliśmy pod hasłem ,,Uczestniczę w e wspólnocie Kościoła”.
Tradycyjnie podczas rorat grupa dzieci pięknie przygotowywała się do Bożego Narodzenia zapoznając się z życiem św. Franciszka  z Asyżu, gromadząc album  pod hasłem ,,Franciszkowy plac budowy”. Projekt przygotowany przez redakcję miesięcznika ,,Mały Gość Niedzielny” nawiązywał do 800 rocznicy zorganizowania przez Biedaczynę z  Asyżu, w Greccio pierwszej stajenki betlejemskiej .
Nie zabrakło także adwentowych dzieł charytatywnych: członkinie Parafialnego Koła Caritas sprzedawały świece wigilijne oraz opłatki, a dzięki życzliwości ks. proboszcza dzieci ze szkolnego wolontariatu sprzedawały sianko wigilijne by pomóc Centrum Dobrego Samarytanina w Tanzanii prowadzonemu przez polskich misjonarzy.