Wielki Post 2024

Zakończyliśmy Wielki Post. Tradycyjnie wielu wiernych uczestniczyło w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach. W piątki o godz. 16.00 szczególnie były zaproszone dzieci, dla których ks. proboszcz prowadził rozważania. Dorośli oraz młodzież mogli uczestniczyć w nabożeństwie o g. 20.00.
W niedziele o g. 14.00 odprawialiśmy Gorzkie Żale, podczas których kazanie pasyjne wygłaszał ks. Piotr Dobak rezydujący w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach.
17-20 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych oraz rekolekcje szkolne.
Nauki rekolekcyjne wygłaszał o. Stanisław Gawlicki COr ze Świętej Góry w Gostyniu. O. Stanisław poświęcił nauki rozważaniom o modlitwie odwołując się do życia św. Jana Pawła II.
Podczas Wielkiego Postu parafianie w ramach jałmużny postnej mogli także dołączyć się do zbiórki opatrunków dla Fundacji Redemptoris Missio z Poznania, która wpiera misje w Afryce prowadzone przez polskich misjonarzy.