Wielki Post 2024

Zakończyliśmy Wielki Post. Tradycyjnie wielu wiernych uczestniczyło w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach. W piątki o godz. 16.00 szczególnie były zaproszone dzieci, dla których ks. proboszcz prowadził rozważania. Dorośli oraz młodzież mogli uczestniczyć w nabożeństwie o g. 20.00.
W niedziele o g. 14.00 odprawialiśmy Gorzkie Żale, podczas których kazanie pasyjne wygłaszał ks. Piotr Dobak rezydujący w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach.
17-20 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych oraz rekolekcje szkolne.
Nauki rekolekcyjne wygłaszał o. Stanisław Gawlicki COr ze Świętej Góry w Gostyniu. O. Stanisław poświęcił nauki rozważaniom o modlitwie odwołując się do życia św. Jana Pawła II.
Podczas Wielkiego Postu parafianie w ramach jałmużny postnej mogli także dołączyć się do zbiórki opatrunków dla Fundacji Redemptoris Missio z Poznania, która wpiera misje w Afryce prowadzone przez polskich misjonarzy.

Orszak Trzech Króli 2024

6 stycznia 2024 roku ósmy raz przeżywaliśmy w Dusznikach Orszak Trzech Króli. W tym roku pod hasłem ,,W jasełkach leży.”
Jak co roku uczestnicy Orszaku spotkali się na placu przy poczcie. Po powitaniu oraz wstępie księdza proboszcza, dzieci z naszej szkoły odegrały scenkę rozmowy Mędrców z królem Herodem. Potem z kolędami na ustach uczestnicy Orszaku wyruszyli ulicą Jana Pawła II w stronę kościoła. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali niezawodni druhowie z OSP Duszniki oraz OSP Śliwno. Nigdy nie zawiedli nas także funkcjonariusze naszego posterunku policji.
W kościele Trzej Królowie złożyli pokłon Zbawicielowi świata oraz ofiarowali swoje dary. Po raz pierwszy role Kacpra, Melchiora i Baltazara odegrali młodzieńcy : Michał Roszyk, Jakub Rogóż oraz Nikodem Manyś. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach wcielili się w rolę św. Józefa- Franciszek Walor oraz Matki Bożej- Faustyna Kaminiczna, która czule piastowała w ramionach swojego maleńkiego siostrzeńca Natanka.
Ostrzeżeni przez anioła – Nikolę Rybarczyk, Mędrcy inną droga udali się do swoich krain.
Wysłuchaliśmy pięknego koncertu kolęd w wykonaniu dzieci z zespołu ,,Boże owieczki” przygotowanego przez panie Katarzynę Wasielewską oraz Jadwigę Markiewicz w asyście pana Jacka Sawińskiego.
Nie można nie wspomnieć o dzieciach, które za wielką aprobatą wspaniałych rodziców odegrały scenkę rodzajową oraz poświęciły czas by pomóc pani Katarzynie Hirsz-Kotek w rozprowadzaniu koron i śpiewników orszakowych przygotować poczet sztandarowy. Dziękujemy: Filipowi, Dawidowi, Pawełkowi, Adasiowi, Emilii, Kubusiowi, Stasiowi, Mateuszowi, Kacprowi, Oli, Sabinie, Patrycji, Zosi i Marysi. Oraz Dawidowi, Jankowi i Mateuszowi a także przewspaniałym Rodzicom!
Smutno by nam było gdyby nie przywiózł Mędrców do naszego Betlejem swoją bryczką zaprzężoną w dwa koniki nasz wspaniały woźnica pan Bistuła. Dziękujemy!
Największą radość sprawili nam wszyscy, którzy z radością, bardzo licznie wzięli udział w Orszaku i wspólnym kolędowaniu. Wdzięczni jesteśmy także pani Bożenie Staśkiewicz, która przygotowała ognisko i kiełbaski. Wszyscy na zakończenie mogliśmy się nimi uraczyć.

Adwent 2023

Nowy rok liturgiczny zaczęliśmy pod hasłem ,,Uczestniczę w e wspólnocie Kościoła”.
Tradycyjnie podczas rorat grupa dzieci pięknie przygotowywała się do Bożego Narodzenia zapoznając się z życiem św. Franciszka  z Asyżu, gromadząc album  pod hasłem ,,Franciszkowy plac budowy”. Projekt przygotowany przez redakcję miesięcznika ,,Mały Gość Niedzielny” nawiązywał do 800 rocznicy zorganizowania przez Biedaczynę z  Asyżu, w Greccio pierwszej stajenki betlejemskiej .
Nie zabrakło także adwentowych dzieł charytatywnych: członkinie Parafialnego Koła Caritas sprzedawały świece wigilijne oraz opłatki, a dzięki życzliwości ks. proboszcza dzieci ze szkolnego wolontariatu sprzedawały sianko wigilijne by pomóc Centrum Dobrego Samarytanina w Tanzanii prowadzonemu przez polskich misjonarzy.

Spotkanie ze św. Szarbelem Makhlouf 

W trzecią niedzielę adwentu 17 XII odwiedził nas ks. dr Stanisław Walewicz pochodzący z niedalekiego Ceradza Kościelnego. Ks. Stanisław pracuje aktualnie w parafii p.w. św. Łukasza w Poznaniu.
Nasz dostojny gość przyjechał do nas aby podzielić się głębokimi przeżyciami związanymi ze św. Szarbelem Makhlouf, mnichem z Libanu, którego kult bardzo rozszerzył się współcześnie na cały świat. Ks. Walewicz zapoznał nas z życiem świętego oraz namaścił chętnych błogosławionym olejem przywiezionym klasztoru w  Annaya w Libanie gdzie żył św. Szarbel i gdzie znajduje się jego grób.