Paczka dla Ukrainy

W Wielkim Tygodniu dostarczyliśmy do siedziby Caritas Archidiecezji Poznańskiej 10 kartonów z akcji ,,Paczka dla Ukrainy”. Kartony według przygotowanej przez Caritas listy produktów , zapełniły rodziny, a także członkowie wspólnoty ,,Owieczek”- naszego zespoliku dziecięcego. Paczki pojadą na Ukrainę , do rodzin, które pozostały w Ojczyźnie mimo wojny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały pomóc i przygotowały dary. Dziękujemy także OSP Duszniki oraz OSP Niewierz, dzięki panom strażakom, na których można polegać jak na Zawiszy, mogliśmy dostarczyć nasze dary do Centrum Caritasu. Bóg zapłać wszystkim, niech Pan Jezus błogosławi, Matka Boża prowadzi, a św. Michał Archanioł i św. Florian strzegą .

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W tą jedną z największych uroczystości miały miejsce ważne wydarzenia dla Kościoła . Ojciec Święty zawierzył w Watykanie Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak życzyła sobie Matka Boża 105 lat temu w Fatimie. W łączności z papieżem Aktu zawierzenia dokonali biskupi na całym świecie oraz kapłani w swoich parafiach. Podczas Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem, ks. proboszcz również dokonał Aktu Zawierzenia wraz z parafianami. Aby przeżyć głębiej te wyjątkowe chwile oraz wyprosić łaskę pokoju na Ukrainie i w świecie, na wezwanie Fundacji Solo Dios Basta, która otrzymała błogosławieństwo Kościoła dla swojej inicjatywy, dołączyliśmy do wielkiej modlitwy ,,Adoracja bez granic”. Przez 24 godziny od momentu Aktu zawierzenia do g. 17.00 w sobotę 26 marca trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Grupa parafian w ciągu kilku godzin wpisała się na listę adoracyjną by zapewnić swoją obecność przy Panu Jezusie. Poza dyżurnymi, wiele osób dołączyło się do modlitwy także wciągu nocy.
Ta wyjątkowa noc była także, czasem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która odbywa się w całej Polsce na wielu trasach. Ks. proboszcz oraz grupa ok. 20 parafian także wzięła udział w tej ekstremalnej modlitwie idąc z bukowskiego kościoła.
Po Mszy św. 25 osób podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego, składając przyrzeczenie dziewięcio- -miesięcznej modlitwy za dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone ze strony rodziców.

Wielki Post 2022

2 marca rozpoczęliśmy Wielki Post, który jest szczególny przez sytuację wojenną za naszą wschodnią granicą, a także przez falę wielkiego miłosierdzia, która ogarnęła całą Polskę.
By głęboko przeżyć Mękę naszego Pana i nawracać się wciąż na nowo, wielu wiernych gromadzi się na nabożeństwach pasyjnych . Drogę Krzyżową mogą przeżywać dzieci podczas nabożeństwa dla nich przygotowanego, ale i dla dorosłych , zwłaszcza pracujących, również ks. proboszcz prowadzi rozważania Drogi Krzyżowej w godzinach wieczornych.
W niedzielę po południu podczas Gorzkich żali, kazania pasyjne wygłasza ks. Jan Chrzanowski z parafii w Wojnowicach.