Polska pod Krzyżem

     Fundacja Solo Dios Basta zorganizowała wspaniale wydarzenie , które zgromadziło Polaków u stóp Krzyża Pana Jezusa, by wyznać wiarę w naszego Zbawiciela, okazać Mu miłość by móc walczyć na co dzień ze złem i nieść Chrystusa napotkanym ludziom.

Wielka modlitwa ,,Polska pod Krzyżem” odbyła się 14 września we Włocławku na lotnisku w Kruszynie. Już o piątej rano wyruszyliśmy w stronę Włocławka , a z nami oczywiście ks. proboszcz, a także kilku naszych braci z parafii w Wilczynie, Pniewach i Sędzinach. Ulokowani w pierwszym sektorze blisko Ołtarza Pańskiego, przeżyliśmy wielkie chwile podczas Mszy św. w obecności Relikwii Krzyża Pańskiego celebrowanej przez Jego Ekscelencję ks. bpa. Wiesława Alojzego Meringa. Wysłuchaliśmy także homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, którą wygłosił we Włocławku w 1991 r. Organizatorzy, panowie Maciej Bodasiński oraz Lech Dokowicz wygłosili świadectwo wiary oraz świadectwo o wielkości i świętości kapłaństwa. Pani Joanna Bątkiewicz-Brożek autorka książek o o. Dolindo Ruotolo przedstawiła swoje świadectwo duchowego spotkania z wielkim kapłanem , opowiedziała o jego świętości i świętości kapłaństwa. Wielkim przeżyciem dla każdego z nas była Droga Krzyżowa, której rozważaniami były słowa Starego i Nowego Testamentu oraz świadectwa siły w ogromnym cierpieniu jaką od Chrystusa i Kościoła otrzymali nasi bracia i siostry, którzy zechcieli się swoją wiarą podzielić z nami. Zakończyliśmy naszą wielką modlitwę godzinną adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O g. 23.00 uzbrojeni w krzyże, które zabraliśmy z naszych domów i które ks. biskup poświęcił podczas Mszy św., wróciliśmy do Dusznik wzmocnieni mocą Krzyża by pracować, walczyć i żyć dla Chrystusa.