Uroczystość Wszystkich Świętych

W przepięknym, polskim świętowaniu Uroczystości Wszystkich Świętych uczestniczyło jak co roku wielu parafian oraz wiernych, których bliscy spoczywają na naszym cmentarzu.  W ciągu dnia, Msze święte ks. proboszcz sprawował w kościele, a także na cmentarzu. Wieczorem wiele osób zgromadziło się na naszej nekropolii by rozważać część chwalebną różańca, modląc się za bliskich zmarłych. W przygotowaniach do święta uczestniczyły także dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej porządkując pod opieką nauczycieli zapomniane groby i stawiając na nich znicze. Dusznicki Klub Kibiców Lecha uczcił Powstańców Wielkopolskich, zbierając pieniądze przed bramą cmentarza na renowacje nagrobków.