Nabożeństwa pasyjne

Czas Męki Chrystusa przeżyjemy owocnie rozważając Jego cierpienie. W każdy piątek o g. 16.00 gromadzą się dzieci by idąc za krzyżem rozmyślać o cierpieniu Pana Jezusa, wpatrując się w XIV stacji Drogi Krzyżowej. Rozważania prowadzą dzieci pod okiem katechetów. Po Mszy św. rozważanie Męki Pańskiej na Drodze Krzyżowej dla dorosłych i młodzieży prowadzi ks. proboszcz . W niedziele o g. 14.00 wierni gromadzą się by przed Najświętszym Sakramentem odśpiewać Gorzkie żale. Podczas tego nabożeństwa kazanie pasyjne wygłasza ks. Stanisław Krzemiński wikariusz z Granowa