Złoty Jubileusz księdza seniora

23 maja minęło 50 lat gdy nasz emerytowany ks. proboszcz Sergiusz Borszczow, przyjął z rąk ks. abpa. Antoniego Baraniaka święcenia kapłańskie. Aby złożyć wyrazy wdzięczności szacunku i wdzięczności za wieloletnią posługę dla Kościoła i naszej parafii, przedstawiciele, byli współpracownicy ks. Sergiusza w imieniu życzliwych parafian złożyli wizytę w domu księdza by złożyć życzenia , oraz skromny podarunek.

W niedzielę 24 maja w podrzewskiej kaplicy grupa parafian uczestniczyła we Mszy św. jubileuszowej ks. Sergiusza. W Dusznikach, ks. emeryt odprawi Mszę św. jubileuszową w swoje urodziny 23 sierpnia. Msza św. została przełożona z powodu epidemicznego ograniczenia liczby uczestników liturgii.