Uroczystość I Komunii św. dzieci

Rok 2020 to dziwny rok, jak napisałby Henryk Sienkiewicz. Przyzwyczajeni do wieloletnich tradycji, w bieżącym roku z wielu z nich musimy rezygnować lub zmieniać ich przebieg.

Epidemia Covid-19 zwalnia, ale jeszcze nam nie odpuściła, pokrzyżowała także szyki w przygotowaniu uroczystości I Komunii św. dzieci.

Z aprobatą rodziców dzieci przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w dwóch grupach. W pierwszej grupie dziesięcioro dzieci przyjęło Pana Jezusa po raz pierwszy 27 czerwca , w sobotę, podczas uroczystej Mszy św. o g. 11.00.

Pozostałe dzieci : dwadzieścioro dziewięcioro przystąpiło po raz pierwszy do Stołu Pańskiego w niedzielę 28 czerwca na Mszy św. o g.10.30.

Dzieci podczas katechez w szkole, a w czasie epidemii przez zdalne nauczanie przez Internet, przygotowały do sakramentu pokuty i Eucharystii panie: Agnieszka Pustkowiak, katechetka w szkole w Dusznikach, oraz Janina Marciniak przygotowała troje dzieci ze Śliwna uczące się w szkole podstawowej w Michorzewie .

Pielgrzymka ministrantów

Wszystko postawić na Maryję – pod takim hasłem, w sobotę 13 czerwca, odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do sanktuarium Matki Bożej Literackiej w Buku, w której uczestniczyli także przedstawiciele z naszej parafii
W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele wspólnot ministranckich z terenu całej Archidiecezji Poznańskiej. Gospodarz pielgrzymki ks. prał. Andrzej Szczepaniak, proboszcz bukowski, zapoznał zgromadzonych z historią obrazu Matki Bożej Literackiej. Wizerunek Maryi koronowany uroczyście w 2017 roku, przez abp Stanisława Gądeckiego, słynie dziś szczególnie łaskami poczęć dzieci przez małżonków zmagającymi się przed dłuższy czas z bezdzietnością.
Dla zgromadzonych w Buku ministrantów pielgrzymka była okazją do poznania i pogłębienia swojej pobożności maryjnej. W homilii bp. Szymon Stułkowski, nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej zwrócił uwagę ministrantów, że Maryja trzymała wówczas „rękę na pulsie”. Podobne zadanie mają ministranci posługujący w liturgii, szczególnie ceremoniarze. Swoim zaangażowaniem i spełnianymi funkcjami pomagają wiernym w skupieniu. Chociaż pokusa aktywizmu, w trakcie liturgii zagraża szczególnie ministrantom, mogą z niej uczynić osobistą modlitwę. Przykład Maryi, kilkunastoletniej dziewczyny, wybranej przez Boga na Matkę Zbawiciela, pokazuje ponadto młodym, że mają ważną misję do wypełnienia. Są przecież, jak uczy papież Franciszek, teraźniejszością Kościoła.
Bp Stułkowski podziękował ministrantom, że pomimo przeciwności i wizerunkowi Kościoła prezentowanego przez media, trwają i aktywnie włączają się w życie parafialne. Liturgię Mszy św. zakończyła procesja eucharystyczna, która połączyła się z obchodem tradycyjnej oktawy Bożego Ciała.
Po posiłku uczestnicy wysłuchali świadectw alumnów roku propedeutycznego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Spotkanie z klerykami oraz kapelanem ośrodka akademickiego „Sołek”, nad którym opiekę duchową sprawuje Opus Dei, zachęciło szczególnie starszych ministrantów do refleksji nad swoim powołaniem i sposobem jego realizacji. Na zakończenie przedstawiciel Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zawierzył ministrantów Matce Bożej Literackiej.
Pielgrzymkę przygotowało Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, które prowadzi ks. Adam Pieckenhagen. Zaangażowanie ministrantów, szczególnie animatorów i ceremoniarzy miało swój wyraz w liturgii przeżywanej w dużym skupieniu przez zgromadzonych w Buku prawie 100 ministrantów.
Tekst zaczerpnięty ze strony Archidiecezji Poznańskiej:

http://archpoznan.pl/pl/ministranci-pielgrzymowali-do-buku

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

11 czerwca przypadło jedno z najpiękniejszych naszych świąt „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”. Jak większość uroczystości w tym roku niestety ograniczenia epidemiczne, choć w znacznej mierze już poluzowane, wpłynęły także i na tą uroczystość.
Główne obrzędy rozpoczęły się o godz. 10.00 procesją do czterech ołtarzy przygotowanych na terenie przykościelnym. Tradycyjne ołtarze przygotowywali mieszkańcy Śliwna, Zakrzewka, Wymysłowa oraz rodzice młodzieży bierzmowanej w tym roku. Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odbyła się uroczysta Msza św.
11 czerwca przypadło jedno z najpiękniejszych naszych świąt ,,Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”. Jak większość uroczystości w tym roku niestety ograniczenia epidemiczne, choć w znacznej mierze już poluzowane, wpłynęły także i na tą uroczystość.
Główne obrzędy rozpoczęły się o godz. 10.00 procesją do czterech ołtarzy przygotowanych na terenie przykościelnym. Tradycyjne ołtarze przygotowywali mieszkańcy Śliwna, Zakrzewka, Wymysłowa oraz rodzice młodzieży bierzmowanej w tym roku. Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odbyła się uroczysta Msza św.

Epidemia głodu

W czasie gdy każdy z nas chronił siebie i swoją rodzinę przed zakażeniem wirusem covid-1, nasi drodzy parafianie pomyśleli także o tych naszych braciach i siostrach, którzy żyją w krajach misyjnych w skrajnym ubóstwie. Im także zagroziła epidemia, ale i niemożliwość zadbania o higienę by móc ustrzec się przed zakażeniem. Niestety w Afryce dobrej opieki medycznej często brakuje. Niejednokrotnie, jedynym miejscem gdzie można ratować życie i zdrowie są skromne placówki medyczne prowadzone przez misjonarzy. Skutkiem światowej epidemii realne stało się także zagrożenie głodem , ponieważ ograniczono transport międzynarodowy, więc pomoc humanitarna ma ograniczony, często uniemożliwiony dostęp do potrzebujących.
W tym trudnym czasie na wysokości zadania stanęli polscy misjonarze, którzy nie opuścili swoich podopiecznych. Co więcej zwrócili się o pomoc do wiernych w Polsce . W związku z tym Fundacja Redemptoriss Missio zaapelowała o pomoc organizując zbiórkę środków finansowych pod hasłem ,, Epidemia głodu. Nasi parafianie mogli wspomóc akcję składając ofiarę w niedzielę 24 maja. W sumie zebraliśmy 1073 zł. W ty samym tygodniu przekazaliśmy drogą pocztową opatrunki , które parafianie ofiarowali dla tejże Fundacji podczas naszej akcji wielkopostnej ,,Opatrujemy rany Chrystusa”. Niestety akcja została przerwana przez kwarantannę epidemiczną, mimo to Fundacja Redemptoris Missio otrzymała od nas spory karton wypełniony opatrunkami.
Za pomoc, otwarte serca i ofiarność, wszystkim parafinom, ofiarodawcom, serdeczne Bóg zapłać!