Uroczystość I Komunii św. dzieci

Rok 2020 to dziwny rok, jak napisałby Henryk Sienkiewicz. Przyzwyczajeni do wieloletnich tradycji, w bieżącym roku z wielu z nich musimy rezygnować lub zmieniać ich przebieg.

Epidemia Covid-19 zwalnia, ale jeszcze nam nie odpuściła, pokrzyżowała także szyki w przygotowaniu uroczystości I Komunii św. dzieci.

Z aprobatą rodziców dzieci przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w dwóch grupach. W pierwszej grupie dziesięcioro dzieci przyjęło Pana Jezusa po raz pierwszy 27 czerwca , w sobotę, podczas uroczystej Mszy św. o g. 11.00.

Pozostałe dzieci : dwadzieścioro dziewięcioro przystąpiło po raz pierwszy do Stołu Pańskiego w niedzielę 28 czerwca na Mszy św. o g.10.30.

Dzieci podczas katechez w szkole, a w czasie epidemii przez zdalne nauczanie przez Internet, przygotowały do sakramentu pokuty i Eucharystii panie: Agnieszka Pustkowiak, katechetka w szkole w Dusznikach, oraz Janina Marciniak przygotowała troje dzieci ze Śliwna uczące się w szkole podstawowej w Michorzewie .