Pielgrzymka ministrantów

Wszystko postawić na Maryję – pod takim hasłem, w sobotę 13 czerwca, odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do sanktuarium Matki Bożej Literackiej w Buku, w której uczestniczyli także przedstawiciele z naszej parafii
W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele wspólnot ministranckich z terenu całej Archidiecezji Poznańskiej. Gospodarz pielgrzymki ks. prał. Andrzej Szczepaniak, proboszcz bukowski, zapoznał zgromadzonych z historią obrazu Matki Bożej Literackiej. Wizerunek Maryi koronowany uroczyście w 2017 roku, przez abp Stanisława Gądeckiego, słynie dziś szczególnie łaskami poczęć dzieci przez małżonków zmagającymi się przed dłuższy czas z bezdzietnością.
Dla zgromadzonych w Buku ministrantów pielgrzymka była okazją do poznania i pogłębienia swojej pobożności maryjnej. W homilii bp. Szymon Stułkowski, nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej zwrócił uwagę ministrantów, że Maryja trzymała wówczas „rękę na pulsie”. Podobne zadanie mają ministranci posługujący w liturgii, szczególnie ceremoniarze. Swoim zaangażowaniem i spełnianymi funkcjami pomagają wiernym w skupieniu. Chociaż pokusa aktywizmu, w trakcie liturgii zagraża szczególnie ministrantom, mogą z niej uczynić osobistą modlitwę. Przykład Maryi, kilkunastoletniej dziewczyny, wybranej przez Boga na Matkę Zbawiciela, pokazuje ponadto młodym, że mają ważną misję do wypełnienia. Są przecież, jak uczy papież Franciszek, teraźniejszością Kościoła.
Bp Stułkowski podziękował ministrantom, że pomimo przeciwności i wizerunkowi Kościoła prezentowanego przez media, trwają i aktywnie włączają się w życie parafialne. Liturgię Mszy św. zakończyła procesja eucharystyczna, która połączyła się z obchodem tradycyjnej oktawy Bożego Ciała.
Po posiłku uczestnicy wysłuchali świadectw alumnów roku propedeutycznego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Spotkanie z klerykami oraz kapelanem ośrodka akademickiego „Sołek”, nad którym opiekę duchową sprawuje Opus Dei, zachęciło szczególnie starszych ministrantów do refleksji nad swoim powołaniem i sposobem jego realizacji. Na zakończenie przedstawiciel Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zawierzył ministrantów Matce Bożej Literackiej.
Pielgrzymkę przygotowało Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, które prowadzi ks. Adam Pieckenhagen. Zaangażowanie ministrantów, szczególnie animatorów i ceremoniarzy miało swój wyraz w liturgii przeżywanej w dużym skupieniu przez zgromadzonych w Buku prawie 100 ministrantów.
Tekst zaczerpnięty ze strony Archidiecezji Poznańskiej:

http://archpoznan.pl/pl/ministranci-pielgrzymowali-do-buku