Złoty jubileusz kapłaństwa ks.seniora Sergiusza Borszczowa

Emerytowany proboszcz ks. Sergiusz Borszczow, 23 maja świętował 50 rocznicę święceń kapłańskich.
W dniu 76 urodzin-23 sierpnia, odprawił jubileuszową Mszę św. dla dusznickich parafian. O g. 12.00 przybyło wielu parafian aby dzielić radość wraz z naszym Jubilatem. W Mszy św. uczestniczyło wielu kapłanów z naszego dekanatu wraz z ks. dziekanem Konradem Jędrzejczakiem, oraz kapłani zaprzyjaźnieni z ks. Sergiuszem. Ofiarę Mszy św. koncelebrowali: ks. Józef Mikołajczak oraz ks. Jan Majchrzak.
Na początku Mszy św. ks. proboszcz serdecznie powitał Jubilata i złożył życzenia. Podczas homilii ks. Sergiusz opowiedział o swoim życiu, dając świadectwo wiary oraz miłości Boga i Ojczyzny w życiu, którego większość przypadłą na trudne czasy komunizmu.
Po Mszy św. parafianie wyrazili księdzu wdzięczność za wiele lat kapłaństwa oraz złożyli życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.