Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2022/23

Nowy Rok Szkolny tradycyjnie dzieci wraz z nauczycielami rozpoczynają 1 września. W poniedziałek, 5 września społeczność naszej Szkoły Podstawowej uczestniczyła w Mszy św. z okazji rozpoczęcia nauki.
Uczniowie zaangażowali się służąc do Mszy św. Jako ministranci, lektorzy , a także dziewczęta z naszego zespoliku, pod opieką pani Katarzyny, uświetniły liturgię swoim śpiewem.
W niedzielę, 11 września, pierwszoklasiści rozpoczęli z Panem Bogiem swoją przygodę ze szkołą . Dzieci przyniosły na Mszę św. swoje plecaki, a ks. proboszcz poświęcił przybory szkolne i pobłogosławił dzieci.