Srebrny Jubileusz powstania Róż Różańcowych w Dusznikach

12 września 1997 roku, śp. ks. Sergiusz Borszczow powierzył pani Urszuli Bździel założenie i opiekę nad pierwszą Różą Różańcową w Dusznikach. Przez lata to wspaniałe dzieło rozwinęło się . Powstawało coraz więcej róż. Szczególny wzrost chętnych osób do przynależności do Różańcowej Róży mogliśmy obserwować w roku zbliżającego się nawiedzenia Kopii Ikony Jasnogórskiej.
Przez 25 lat opiekę nad tym dziełem sprawuje pani Urszula Bździel. 13 września w dniu rocznicy objawienia Matki Bożej w Fatimie, ks. proboszcz podziękował pani Urszuli za jej poświęcenie i służbę Matce Bożej. Naszej głównej zelatorce wręczono bukiet kwiatów oraz pamiątkowy różaniec wykonany z okazji beatyfikacji Pauliny Jaricot.
10 września przedstawicielki Róż z panią Urszulą oraz ks. proboszczem uczestniczyli w spotkaniu Róż, które odbyło się w Poznaniu w kościele Nawiedzenia NMP. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jan Glapiak.

Na gotyckim szlaku

10 września mieliśmy okazję już po raz drugi przeżyć wspaniały koncert z cyklu ,,Na gotyckim szklaku”. Nasza przepiękna gotycka świątynia jest jedną z niewielu w Wielkopolsce, która została włączona do tego wzniosłego projektu. W sobotę o g. 19.00 Wystąpił zespół ,,Arte Dei Suonatori” w składzie:
Michał Marcinkowski – skrzypce barokowe
Marcin Tarnawski – skrzypce barokowe
Dorota Zimna – klawesyn
Matthias Bergmann – wiolonczela barokowa

Artyści wykonali utwory Heinricha Ignaz Franza von Bibera (1644-1704):
Sonaty różańcowe na skrzypce i basso continuo:
I Zwiastowanie
IV Ofiarowanie w Świątyni
V Odnalezienie Jezusa w Świątyni
VI Modlitwa w Ogrójcu
XIV Wniebowzięcie Passacaglia
Partita VI cz. 1 ze zbioru Harmonia Artificiosa-ariosa

Więcej na temat cyklu ,,Na gotyckim szlaku”, min. ubiegłoroczny koncert, możemy znaleźć na stronie:
Tajemnice różańca w muzyce baroku (nagotyckimszlaku.pl)