Srebrny Jubileusz powstania Róż Różańcowych w Dusznikach

12 września 1997 roku, śp. ks. Sergiusz Borszczow powierzył pani Urszuli Bździel założenie i opiekę nad pierwszą Różą Różańcową w Dusznikach. Przez lata to wspaniałe dzieło rozwinęło się . Powstawało coraz więcej róż. Szczególny wzrost chętnych osób do przynależności do Różańcowej Róży mogliśmy obserwować w roku zbliżającego się nawiedzenia Kopii Ikony Jasnogórskiej.
Przez 25 lat opiekę nad tym dziełem sprawuje pani Urszula Bździel. 13 września w dniu rocznicy objawienia Matki Bożej w Fatimie, ks. proboszcz podziękował pani Urszuli za jej poświęcenie i służbę Matce Bożej. Naszej głównej zelatorce wręczono bukiet kwiatów oraz pamiątkowy różaniec wykonany z okazji beatyfikacji Pauliny Jaricot.
10 września przedstawicielki Róż z panią Urszulą oraz ks. proboszczem uczestniczyli w spotkaniu Róż, które odbyło się w Poznaniu w kościele Nawiedzenia NMP. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jan Glapiak.