Wielki Post 2023

W bieżącym roku rozpoczęliśmy Wielki Post 22 lutego. Tradycyjnie wielu wiernych uczestniczyło w nabożeństwach Drogi Krzyżowej z rozważaniami dla dzieci oraz w godzinach wieczornych, z rozważaniami dla dorosłych. Podczas nabożeństwa Gorzkich żali w każdą niedzielę , kazania pasyjne wygłaszał ks. Michał Nowacki, wikariusz z Pniew.

26-29 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosił ks. dr Adam Adamski Cor ze Świętej Góry w Gostyniu. Ks. Adam prowadził także rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.