Dzień Chorego

 W dniu wspomnienia objawień Matki Bożej w Lourdes, 11 lutego, który to dzień św. Jan Paweł II w 1995 roku ogłosił Międzynarodowym Dniem Chorego, odbyło się w naszym kościele, jak co roku, spotkanie z chorymi. Na Mszę św. o g. 9.00 przybyło wielu parafian cierpiących oraz w podeszłym wieku. Podczas Mszy św. zgromadzeni otrzymali sakrament namaszczenia chorych, oraz błogosławieństwo tzw. ,,lurdzkie” – bliskie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.