Środa Popielcowa

,,Prochem jesteś jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 26 lutego rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu. Pochylając głowę i przyjmując znak popiołu chcemy podjąć pokutę za grzechy i słabości, by radośnie i z czystym sercem przeżyć radość zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Niech post, modlitwa i jałmużna pomogą nam zbliżyć się do miłosiernego Ojca.