Wielki Czwartek

9 kwietnia rozpoczęliśmy Triduum Paschalne wielkoczwartkową liturgią, upamiętniającą ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Ponieważ ze względu na zagrożenie epidemiczne we Mszy św., poza osobami posługującymi przy ołtarzu, mogło uczestniczyć tylko 5 osób , pozostali parafianie mogli łączyć się w modlitwie przez transmisję internetową.

Uwielbiając Boga i dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, modliliśmy się szczególnie za kapłanów.

Parafianie pamiętali także o tym by szczególne podziękowania i życzenia Bożego błogosławieństwa złożyć księdzu proboszczowi, ofiarowując bukiet czerwonych róż. Ksiądz proboszcz pamiętał także w modlitwie o ks. Seniorze Sergiuszu, oraz o żyjących i zmarłych kapłanach, którzy pracowali w naszej parafii.